Frkafuljak

Autorska predstava „FRKAfuljak“ progovara o univerzalnoj temi straha kod djece, te uloge te emocije u našim životima.

Glavni lik ove predstave je Frkafuljak. On se svega boji i preplašen viče „Frka, frka, frka!“. Kroz predstavu upoznaje svoj strah, postaje znatiželjan, usuđuje se učiniti ono čega se boji i shvaća da se većina onoga čega se boji neće ostvariti. Postaje neustrašiv i dolazi u vrlo opasnu situaciju iz koje ga spašava Strah….

Kroz igru likova , humor, dijaloge i pjesme predstava djecu vodi kroz proces suočavanja sa strahom, kao i prepoznavanja straha kao emocije koja nas zahvaljujući našoj imaginaciji koči, ali i čuva u pravim opasnostima. Ova predstava kroz svoju priču daje djeci alat za nošenje sa vlastitim strahovima, koji su uglavnom plod njihove mašte.

 

Predstava je primjerena za djecu od 3. do 10.god.

Uz izvedenu predstavu ustanova na poklon dobiva audio CD s pričom „FRKAfuljak“, a svako dijete mali radni listić za transponiranje teme predstave na osobnu razinu.

Ilustracija za plakat: Andrea Perkov

Grafički design: Gabrijela Farčić

© 2017. Sva prava pridržana. Kazalište Lutonjica

Web stranicu napravio: David Holjevac