O nama

 
Zašto smo funkcionalno kazalište?
Kroz doživljaj naših predstava  djeci dajemo alat za lakše nošenje s problemima s kojima se tijekom odrastanja susreću. 

Osnivačica i vlasnica je Natalija Pećarina, prof.predškolskog odgoja s 25 godina radnog iskustva s djecom predškolske dobi.

(U vremenu dok je radila s predškolcima, 2011. godine od strane Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta promovirana je u zvanje odgajatelj-mentor. )
Autor je gore navedenih predstava, kao i lutaka, scene, dramaturgije i animacije.
Voli raditi za djecu i s djecom.
Na predstavama  "Tko može prijatelj biti" i "Frkafuljak" surađivala je  s Ivanom Grancarićem- Grancom,  kompozitorom i  glazbenim producentom.
U predstavi " Vuk koji je ispao iz knjige" glazbu za predstavu napisao je Mario Mirković
 (                                                                                       ) , koji je ujedno i glasom udahnuo Vuku život.
Naši kompozitori u predstave donose moderan zvuk , bogat u orkestraciji i ozbiljan u aranžmanu. Napravljen je odmak od tipičnih pjesama za djecu, uz poštivanje dječje potrebe za ritmičnošću i pokretom.
Takvim pristupom glazbenom dijelu predstava želimo doprinijeti formiranju zahtjevnijeg glazbenog ukusa kod djece.
Prvo funkcionalno kazalište za djecu „Lutonjica“ osnovano je u jesen 2014. godine kao dio „Lutonjica“ d.o.o. za produkciju.
(Očevidnik kazališta Ministarstva kulture RH KAZ-165 )

© 2017. Sva prava pridržana. Kazalište Lutonjica

Web stranicu napravio: David Holjevac